DuraLAB - Chào mừng bạn đến với phòng thí nghiệm!

Duravit tự đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất, không chỉ về mặt thiết kế - chúng tôi liên tục đổi mới về mặt kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm bền bỉ theo năm tháng và ít gây hại cho môi trường. Quy trình nghiên cứu và kiểm soát chất lượng là yếu tố chính thúc đẩy chúng tôi thiết lập thêm các tiêu chuẩn mới. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi phân tích và thử nghiệm các công nghệ mới, cũng như cho các sản phẩm trải qua quy trình kiểm duyệt đạt các tiêu chuẩn quốc tế và nội bộ khắt khe hơn mức thông thường.


Render time page: 310 ms - standard :: 8a8a818d48a21ce40148cbb8bbc801b6

Node: duravit-red1-wga102 / DM: false / PDB: 2024-01-08-0829

    
	    cache-standard: www.duravit.vn_8a8a818d48a21ce40148cbb8bbc801b6_2024-01-08-0829_vn-vn :: true